Bloedtesten

Een bloedtest is een laboratoriumonderzoek waarbij bloed van een patiënt wordt afgenomen en geanalyseerd om informatie te verkrijgen over de gezondheidstoestand van de patiënt. Bloedtesten hebben verschillende nuttige toepassingen.
Bloedtesten kunnen worden gebruikt om verschillende medische aandoeningen en ziekten te diagnosticeren, zoals infecties, allergieën, auto-immuunziekten, bloedarmoede, kanker en genetische aandoeningen.
Bloedtesten helpen artsen om de werking van vitale organen, zoals de lever, nieren, schildklier en het hart, te beoordelen. Afwijkende resultaten kunnen wijzen op orgaanbeschadiging of ziekte.
Bloedtesten worden regelmatig uitgevoerd bij patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk of nieraandoeningen, om de effectiviteit van de behandeling en de progressie van de ziekte te volgen.
Bij patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken, zoals bloedverdunners, kunnen bloedtesten helpen bij het bewaken van de medicatieniveaus en het aanpassen van de dosering indien nodig.
Een volledig bloedbeeld (CBC) is een veelvoorkomende bloedtest die informatie geeft over de cellen in het bloed, zoals het aantal en de verhouding van rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en hemoglobinegehalte. Deze informatie kan helpen bij het opsporen van bloedarmoede, infecties, ontstekingen en andere aandoeningen.
Bloedtesten kunnen helpen bij het opsporen van virussen, bacteriën of andere micro-organismen die infecties veroorzaken, zoals HIV, hepatitis, malaria of Lyme-ziekte.
Bloedtesten kunnen worden gebruikt als onderdeel van een routine gezondheidscontrole om vroegtijdig tekenen van ziekte of risicofactoren voor ziekten, zoals hoge cholesterolwaarden, te identificeren en aan te pakken.
Bloedtesten kunnen worden gebruikt om iemands bloedgroep en Rh-factor te bepalen, wat belangrijk is bij bloedtransfusies, orgaantransplantaties en tijdens de zwangerschap om mogelijke complicaties te voorkomen.

Gezondheidstesten