Bloeddrukbeheersing

Het is mogelijk dat bepaalde genetische varianten geassocieerd zijn met een verhoogd risico op hoge bloeddruk. Een DNAtest kan deze genetische varianten in kaart brengen en specifieke leefstijladviezen kunnen hierop worden afgestemd. Als bijvoorbeeld uit een DNAtest blijkt dat iemand een genetische aanleg heeft voor een hoge bloeddruk, kunnen de volgende leefstijladviezen worden overwogen:
Het is belangrijk om te onthouden dat een DNAtest slechts één hulpmiddel is om het risico op hoge bloeddruk te beoordelen en dat leefstijladviezen niet alleen gebaseerd moeten zijn op de resultaten van een DNAtest. Het is altijd raadzaam om de leefstijladviezen te bespreken met een arts om te bepalen wat het beste is voor elke individuele situatie.

Leefstijlaanbevelingen