Preventievemaatregelen

Er zijn een aantal algemene leefstijladviezen die gebaseerd kunnen worden op de resultaten van een DNA-test om preventieve maatregelen te nemen:

Leefstijlaanbevelingen