Herstelstrategieen

Als een DNAtest wordt gebruikt om leefstijladviezen te geven met betrekking tot herstelstrategieën, zijn er verschillende factoren waarop gelet kan worden. Hier zijn enkele mogelijke leefstijladviezen:

Leefstijlaanbevelingen